पहिरोले टोखा–छहरे सडकखण्ड अवरुद्ध


नेपालन्युज
सोमबार , २१ भाद्र , २०७८
/fhdfu{df klx/f] bdf}nL, !& c;f/ . k[YjL/fhdfu{cGtu{t tgx'Fsf] Jof; gu/kflnsf–!@ l5s{g]df laxLaf/ v;]sf] klx/f] . klx/f]n] /fhdfu{ cj?4 ePsf] 5 . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg], /f;;

पहिरो खस्दा टोखा–छहरे सडकखण्ड पूर्ण रुपमा अवरुद्ध बनेको छ । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका–६, गुरुङगाउँमा खसेको पहिरोले सडक अवरुद्ध बनाएको हो । आज बिहान करिब पौने ६ बजे उक्त स्थानमा पहिरो खसेको थियो । पहिरो हटाउने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ ।


नेपालन्युज

नेपालन्युज

नेपालको पहिलो न्युज पोर्टल

थप समाचार

सम्पादकहरूको छनौट

Nepal's First Online News Portal
नेपालन्युज प्रालिद्वारा प्रकाशित
सम्पादक: राजु सिलवाल
सूचना विभाग दर्ता नं. १५०५/०७६–७७

सम्पर्क

कामपा–२, उत्तरढोका लाजिम्पाट, काठमाडौं

समाचार कक्ष
+९७७–०१–४४४५७५१/७५३/७५४

ई–मेल
info@nepalnews.com editor@nepalnews.com

सामाजिक संजाल


Terms of Use Disclaimer
© NepalNews. 2021 All rights reserved. | Nepal's First News Portal